• Personal Mission Statement  Focus on what matters

  Det finns fler projekt jag vill förverkliga, fler böcker jag vill läsa och fler kvällar jag vill uppleva än vad det finns tid och energi under de 20 000 dagar jag har kvar. Att välja bort är oundvikligt, och fokus därför nödvändigt. Prioritera det som är viktigt på riktigt.


  Explore my full potential, execute to the limits of my ability

  Jag vill skapa mitt optimala liv och se vad jag kan åstadkomma om jag inte nöjer mig förrän jag har utforskat gränserna för min förmåga. Det är lätt att låta genomsnittets ständiga närvaro smitta av sig med fantasilösa ambitioner. Värj dig mot det. Härma inte andra bara för att de råkar stå bredvid. Leta upp mänsklighetens skarpaste hjärnor och lyssna på dem. Hur tänker de? Hur lever de? Elon Musk ägnar sina 24 timmar åt att försöka öka mänsklighetens chanser att överleva existentiella katastrofer genom att kolonisera Mars, göra det c00lt med elbilar och skapa brain-machine interface. Använd det som referenspunkt. Låt gränsen för din fulla potential sätta standarden för vad du försöker uppnå, inte de flestas medelmåttighet.   Make a big contribution to something truly important

  Varför arbeta på något om det inte är det viktigaste vi kan göra? Det finns mycket onödigt lidande att minska, och outnyttjad potential att släppa lös. Tack vare effektiv altruism behöver man inte låta insikten om världens enorma behov slå över i uppgivenhet, passivitet eller cynism. Ambitionen att förbättra så mycket som möjligt kan istället vara ett optimeringsproblem som kan ge mening och stimulans för en livstid. Höj lägstanivån, vidga horisonten för våra framsteg. Alternativkostnaden av att arbeta på problem som drabbar tiotals är stor om du istället kan hjälpa miljarder, så prioritera smart och rikta dina ansträngningar mot det som har störst effekt. När jag känner mig vilsen och osäker på vad jag ska göra med mitt liv påminner jag mig själv om att det finns en to do list att bocka av.


  Respect autonomy, don’t cause unnecessary suffering

  Respektera min och andras autonomi, orsaka inte lidande i onödan. Med frihet och självbestämmande finns utrymme att välja efter sitt eget tänkande och skapa det liv man vill. Utveckling är möjlig eftersom man kan göra annorlunda när det befintliga inte passar. Destruktivitet hålls på avstånd eftersom vi inte skadar orättfärdigt eller förväntar oss att andra ska handla mot sin vilja. Antingen vill båda, eller så blir det inget. Den enda vägen till relationer, utbyten och samarbete är att erbjuda genuint värde. Därifrån finns en stabil grund att bygga på. Vi öppnar dörrar till spiraler av ömsesidigt värdeskapande, inte ömsesidig uppoffring.  Have the integrity and courage to act from reason, wisdom & rationality

  Tänk klart. Låt förnuft, rationalitet och visdom leda vägen. Ta beslut efter vad det finns goda skäl för, snarare än att oreflekterat knuffas fram av dogmer eller social press. Brist på eftertanke är inget att anpassa sig efter. Resonera från first principles. Fråga varför och kompromissa inte med logik. Ska man komma någonvart och få något gjort behöver man tro på saker som stämmer och göra saker som fungerar. Ha modet och integriteten att utforma ditt liv efter den rationella reflektionens slutsatser. Våga göra det som makes sense även när det är ensamt, läskigt och obekvämt.


  Retain balance, clarity & perspective

  Uppåt, framåt och ständig förbättring, men jag vill låta visdom och klarhet göra blodet, svetten och tårarna överflödiga på vägen dit. Jag vill mycket, men har alltid haft svårt för romantiserandet av sömnlösa nätter och dåliga vanor som följeslagare till stora ambitioner. Jag riktar gärna min fulla kapacitet mot det jag vill uppnå, men när hjärnan är mos är det dags att vila. För lite sömn gör mig osmart och oproduktiv. Det extra jobb jag får gjort av att sitta uppe en kväll, äts upp av att jag är ineffektiv och obeslutsam dagen efter. Jag har lika många timmar som Angela Merkel, så när ”tiden inte räcker till” är det dags att fundera över vad hon inte skulle ha på sin to do list överhuvudtaget. Jag vill nära ambitionerna med tydligt fokus, smarta prioriteringar, effektivt genomförande och goda vanor. Det är så mycket som blir enklare om man sover i åtta timmar, springer 6 km och tänker till i fem minuter innan man rusar iväg.  Embrace love, beauty, humor, inspiration & creativity

  När skönhet, kreativitet, humor och njutning adderas till en bas av meningsfullhet smäller livet till på riktigt. Håll koll på ordningen. En vacker klänning och god mat är inte mycket värt i dåligt sällskap. Hedonism på helger kan inte kompensera för 40 timmars meningslöst arbete. Slarvigt tänkande framfört med humor lämnar en med reservationer. Dopamin från *livets goda* kan inte fylla tomrum från fundament som saknas. Men måla inte upp falska dikotomier. Man behöver inte vara tråkig bara för att man är intelligent eller ge upp estetiska ambitioner bara för att man arbetar med allvarliga problem. Med grunden på plats är det bara att ösa på med allt som gör livet härligare. Klä kristallklart tänkande i prosa som engagerar, välj vackra miljöer för viktigt arbete och förgyll vilan däremellan med njutning och glädje. Meningsfullheten ger en djupare tillfredsställelse, livets goda injicerar inspiration och energi. Vänd dig till rätt personer vid rätt tillfällen. Låt filosoferna lära dig tänka, men livsstilsbloggarna är bättre på att klä sig, inreda och ordna middagar.